tedom.com
25 let našeho příběhu
1991
1994
1995
1996
2000
2001
2002
2003
2006
2008
2010
2011
2012
2015
2016
tedom.com
Technika v souladu s přírodou

Kogenerační jednotky TEDOM používají velmi čisté palivo - zemní plyn, a to velmi efektivně: kolem 90% jeho energie přemění na elektřinu a teplo. Díky tomu mají velmi nízkou spotřebu. S tím souvisí i nízké emise oxidů uhlíku a dusíku. Šetříme tak životní prostředí.
  • Bioplyn vzniká rozkladem rostlinných a živočišných zbytků. Výborně se hodí pro použití v kogeneračních jednotkách.
  • Kalový plyn z čistíren odpadních vod používáme k výrobě čisté energie.
  • Skládkový plyn uvolňující se ze starých skládek komunálního odpadu umíme využít k výrobě elektřiny.
  • Důlní plyn je v otevřených uhelných dolech nebezpečný pro horníky, z uzavřených dolů pak uniká do ovzduší. V obou případech je to výborný zdroj energie pro naše kogenerační jednotky.
Kogenerační jednotky TEDOM vyrábějí elektřinu v blízkosti spotřebitelů. Proto lze využít i současně vznikající teplo, které se ve velkých elektrárnách obvykle maří. Toto teplo se pak nemusí vyrábět znovu v jiném zdroji. Dochází tak k velkým úsporám paliva, což má pozitivní dopad na přírodu.
tedom.com
Z Třebíče do celého světa
JSME PO CELÉM SVĚTĚ!

Kliknutím na žluté body na mapě si můžete prohlédnout některé z našich projektů realizovaných v různých částech světatedom.com
Tedom dnes